Referinţe
URI de referinţă pentru această însemnare:
/blogweb/comment.php?type=trackback&entry_id=32
Legătură directă pentru această însemnare:
/blogweb/index.php?/archives/32-Centrala-fotovoltaica-de-producere-a-energiei-electrice-din-conversia-energiei-solare-in-municipiul-Slatina,-cod-SMIS-21389.html
Nici o referinţă